Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

ul. Glebowa 39 B 61-312 Poznań

Odznaczenia państwowe dla PKK

Odznaczenia państwowe dla PKK

Z okazji XX-lecia PKK Prezydent Polski p. Andrzej Duda, na wniosek Wojewody Wielkopolskiego, wyróżnił 15 członków PKK nadając odznaczenia państwowe. W trakcie uroczystości, która miała miejsce w dniu 26 czerwca br. w Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu p. wojewoda  Zbigniew Hoffmann odznaczył Krzyżami Zasługi RP przedstawicieli Polskiego Klubu Kawaleryjskiego.


Uroczystość zorganizowana została z okazji 100 - lecia Niepodległości Polski oraz 100 - lecia wybuch Powstania Wielkopolskiego. W tym dniu, nazwanym przez wojewodę wielkopolskiego „Czasem Patriotów”, obok wielu odznaczonych Wielkopolan przez Prezydenta RP, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę,
a także innymi wyróżnieniami resortowymi, jak Medalem „Pro Patria”, Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Sportu” oraz okolicznościowym Medalem im. Witolda Celichowskiego, znaleźli się także członkowie PKK.

Odznaczenia przyznano Wielkopolanom, którzy m.in. przyczynili się do upowszechniania pamięci o historii Polski, a także kombatantom wojny obronnej w 1939 roku, działaczom na rzecz kultywowania tradycji kawalerii i jazdy polskiej oraz historii Poznańskiego Czerwca 1956 roku, ochrony przeciwpożarowej, organizacji kombatanckich oraz zawodnicy i byli trenerzy.

Wśród wyróżnionych za kultywowanie i promowanie tradycji jazdy i kawalerii polskiej byli:

Złoty Krzyż Zasługi

Jacek Taborski

Srebrny Krzyż Zasługi

Marek Dragan
Jerzy Hanisz
Mirosław Krzemiński
Grzegorz Hetzig
Paweł Kochański

Brązowy Krzyż Zasługi

Marcin Kuraś
Włodzimierz Paliński
Dariusz Niedźwiecki

Paweł Kaczmarek
Andrzej Kaczmarek
Tomasz Dura-Kostecki
Karol Modrzejewski
Tomasz Aleksandrowicz
Paweł Woźniakowski

Po akcie wręczenia odznaczeń głos zabrał prezes PKK Marek Dragan, który podziękował Panu Wojewodzie Hoffmannowi za docenienie 20 - letniej pracy członków stowarzyszenia na niwie promowania wartości patriotycznych, w tym wojskowych, zwłaszcza tych związanych z tradycją kawalerii polskiej, szczególnie tej związanej
z kawalerią wielkopolską, podkreślając pełną gotowość członków Polskiego Klubu Kawaleryjskiego do dalszej pracy w społeczeństwie, na rzecz tradycji oręża polskiego oraz budowania potencjału i pomyślności niepodległej Ojczyzny. W następstwie powyższego prezes PKK, w asyście Pawła Kochańskiego i Jacka Taborskiego, wręczył wojewodzie wielkopolskiemu Pamiątkowy Ryngraf XX-lecia PKK, odznaczając przy tym Odznaką Pamiątkową XX-lecia PKK. Ponadto wyróżnienia PKK otrzymali p. wicewojewoda Marlena Maląg oraz panie z Urzędu Wojewódzkiego Krystyna Siwierska i Katarzyna Hazubska. Wyróżnienie otrzymał również Dyrektor Gabinetu Wojewody pan Michał Dembiński.

Uroczyste spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem członków PKK z wojewodą p. Hoffmannem i pracownikami Urzędu Wojewódzkiego, a także rodzinami członków PKK, które przybyły na tę podniosłą uroczystość.

Fotorelacja dostępna na stronie: http://www.codziennypoznan.pl/ oraz na Facebooku PKK

MD

Jesteś tutaj: Home Aktualności Odznaczenia państwowe dla PKK